Ampumaradan valvonta

Ampumaradan valvonta

Kukin jaosto vastaa valvottuina aukioloaikoina koko ulkorata-alueen valvonnasta sekä huolehtii portin avaamisesta ja sulkemisesta seuraavasti:

Maanantai
Kivääri

Tiistai
Pistooli

Keskiviikko
Practical

Torstai
Riistamaali

Lauantai
Haulikko

 

Valvojan tehtävät

  • Yleisvalvojan tehtävänä on valvoa kaikkien ratojen ampuma-aikojen noudattamista sekä ratamaksujen suorituksia.
  • Kunkin radan ratakohtainen valvoja huolehtii siitä, että ampumatilaisuuksissa noudatetaan ympäristöluvan ja turvallisuuslupien määräyksiä, Suomen Ampumaurheiluliiton tai SML:n kilpailusääntöjä ja ratakohtaisia määräyksiä.
  • Valvojan on huolehdittava siitä, että radalla on ammunnan aikana punainen viiri salossa tai valovilkku ampuma-alueella.
  • Valvoja perii NoSA:n määräämän radankäyttömaksun niiltä jotka ei ole lunastaneet kausikorttia tai maksanut käyttömaksua etukäteen.
  • Valvoja tekee tilaisuutta koskevat merkinnät radalla olevaan radankäyttöpäiväkirjaan sekä merkinnän koko ampumarataa koskevan valvontavuoron suorittamisesta.
  • Valvoja on velvollinen pitämään johtamassaan ampumatilaisuudessa hyvää ampumakuria ja yleistä järjestystä.
  • Nimetyn valvojan on esteen sattuessa hankittava itselleen sijainen.