Syyskokouskutsu 2020

Syyskokouksessa käsitellään tulevan vuoden toimintaa, ja silloin päätetään muunmuassa

  • jäsenmaksun suuruus
  • toimintasuunnitelma
  • tulo- ja menoarvio

Syyskokouskutsu 2020

Kokousmateriaalin voit lukea ao linkeistä

Toimintasuunnitelma on koostettu jaostojen toimittamien suunnitelmien pohjalta. Suunnitelmaa laadittaessa vuoden 2021 osalta ei ole tietoa siitä, kuinka paljon korona tulee vaikuttamaan toimintaan. Seuran hallitus seuraa tilannetta ja tarvittaessa sopeuttaa suunnitelmia kulloistenkin ohjeiden ja rajoitusten mukaan. Suunnitelma käsitellään syyskokouksessa 26.11.2020